Tuyển dụng Bảo Vệ Nội Bộ

Tiếng Việt Tiếng Anh

Tuyển dụng Bảo Vệ Nội Bộ

Ngày đăng: 21/11/2023 12:13 AM

Làm việc tại Đường số 16, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM
•    LƯƠNG THỬ VIỆC : 6.100.000 (LÀM 15 NGÀY TRỞ LÊN ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM )
•    LƯƠNG CHÍNH THỨC : 6.800.000
•    NGOÀI RA: ĐI CA ĐÊM ĐƯỢC PHỤ CẤP THÊM
 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 
•    Đi 3 ca, xoay ca
•    Không nghỉ ngày Chủ nhật, mà nghỉ theo lịch sắp xếp của Công ty. Các ngày lễ, Tết không nghỉ, làm tính lương tăng ca theo quy định luật lao động.

0938 75 76 49