Lịch sử hình thành

Tiếng Việt Tiếng Anh

Lịch sử hình thành

Ngày đăng: 01/11/2023 05:39 PM

CÔNG TY TNHH DV PHÚC AN KHANG được thành lập vào ngày 23/10/2018 số 0315347911 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP. HCM cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy phép hoạt động dịch vụ

 

0938 75 76 49